شما میتوانید به دو طریق ملک خود را در سایت ما ثبت نمایید:

  •  ارسال عدد 1 به شماره 09215543128 و یا پیام رسان ما در تلگرام به نشانی amlaakara_com@ . که در این صورت کارشناسان ما در حداقل زمان ممکن برای ثبت اطلاعات ملک با شما ارتباط برقرار مینمایند و اطلاعات ملک شما به صورت رایگان در سایت درج میگردد.

  •  ثبت رایگان اطلاعات از طریق لینک سپردن ملـــــک که در این صورت به جهت قدردانی در زمان معامله ملک تخفیف ویژه ای از محل کمیسیون معامله ملک به شما اعطا خواهد گردید.