به املاک آرا خوش آمدید

شما ضمن استفاده از سامانه املاک آرا  www.amlaakara.com موافقت خود را با شرایط مقرر در این وب سایت اعلام کرده اید.

لازم است پیش از عضویت در املاک آرا  و استفاده از امکانات و خدمات آن، ابتدا با تعاریف و اصطلاحات و سپس با ضوابط و مقررات این سامانه آشنا شوید.

ماده ۱: تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین و مقررات به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

  1. مشاورین  املاک : اشخاص حقیقی و حقوقی  دارای مجوز از اتحادیه مشاورین املاک می باشند که با املاک آرا برای خدمت رسانی هر چه بهتر به متقاضایان خرید،معاوضه و اجاره ملک در بازار املاک و مستغلات توافقنامه انحصاری امضا کرده اند و معتمد و صادق در حوزه املاک و مستغلات شناخته شده و با استفاده از مباشرین و کارکنان تحت پوشش برای خدمت دهی به متقاضیان خرید،معاوضه و اجاره ملک در املاک آرا فعالیت مینمایند.
  2. سایت: منظور از سایت، سامانه املاک آرا به نشانی www.amlaakara.com است.
  3. کاربر: شخصی است که حداقل یک بار از یکی از سه بستر وب سایت، اپلیکیشن اندروید و یا کانال رسمی املاک آرا در تلگرام استفاده کرده باشد.
  4. ســامانه ی املاک آرا : كــه در ایــن مــتن، به اختصــار، «سایت» خوانــده می شــود، یــك بســتر ارتبــاطی از طریــق تلفــن، برنامــه های كــاربردی تلفن هــای هــمراه هوشمند (Application) ،رایانـه، اینترنـت، و دیگـر ابزارهـای نـوین ارتبـاطی اسـت، كـه امكـان برقـراری ارتبـاط، بـه منظور ارائـه ی خـدمات مشـاوره ای املاک، خرید و اجاره ملک را فـراهم می كنـد.
  5. مالک: مالک شخصی که به هر نحوی از انحا اقدام به سپردن ملک خود جهت فروش، معاوضه، رهن و اجاره در سایت و یا کانال املاک آرا مینماید.

ماده ۲ : قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با املاک آرا :

قرارداد و توافق نامه کاربری املاک آرا  بر اساس قوانین جمهوری اسلامی تدوین شده است.

هرکسی از طریق بستر املاک آرا با محتوا و پیامی در جهت مداخله در عملکرد برنامه، دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مطابق قانون مدون تجارت الکترونیک جمهوری اسلامی ایران مسئول شناخته خواهد شد.

چنانچــه در هــر زمــان، تخطــی شــما، از هریــك از قـوانین و مقـررات جمهـوری اسـلامی ایـران روشـن شـود، دسترسـی شـما بـه املاک آرا  و همچنـین، هریـك از برنامـه ها و بسترهایی كـه بـه هر نحـو بـه املاک آرا مربوط می شوند، فورا قطع و محتوای مذکور توسط املاک آرا حذف خواهد شد.

مصادیق محتوای مجرمانه مرتبط با نوع کاربری املاک آرا به شرح ذیل می باشد:

  1. محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی
  2. محتوای علیه مقدسات اسلامی
  3. محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی
  4. محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
  5. محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای و سایر جرایم به‌کار می‌رود

هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده می باشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی ازفعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.

ماده ۳: محدودیت های موجود در مسئولیت های املاک آرا:

محتوای ارائه شده در سامانه املاک آرا توسط مشاورین تایید شده ی مدیران آژانس های املاک معتبر و دارای جواز کسب اتحادیه املاک و مالکین بارگزاری می شود و معاملات صرفا از چارچوب قانونی با انعقاد بیع نامه دارای کد رهگیری در آژانس های املاک انجام میپذیرد، از این رو مشاورین املاک و مالکین نسبت به محتوای آگهی عرضه شده مسئول خواهند بود و املاک آرا هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای ملکهایی  که در سامانه املاک آرا ثبت می گیرد نخواهد داشت و مسئولیت معاملات املاک در مواردی که با اطلاع رسمی املاک آرا (ازطریق اعلام به املاک آرا قبل از معامله) و از طریق مشاورین املاک طرف قرارداد املاک آرا بوده است در حدود قوانین مربوطه به عهده آژانس منعقد کننده بیع نامه میباشد و  همچنین  املاک آرا هیچگونه مسئولیتی در قبال معامله کنندگانی که بدون اطلاع املاک آرا اقدام به انعقاد بیع نامه مینمایند نخواهد داشت.

ماده ۴: حریم شخصی در املاک آرا:

هنگـام ثبت نام مشاورین و کاربران در املاک آرا، برخـی اطلاعـات هویت آنها را دریافـت می شود، املاک آرا از این اطلاعات کاملا مراقبـت خـواهد كرد و تحـت هـیچ شـرایطی، جـز بحكم قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، هیچ یك از آنها را نزد اشخاص ثالث افشا نخواهد كرد.

حفظ حریم و اطلاعات شخصی کاربران از وظایف قانونی املاک آرا می باشد و اطلاعات کاربران در سرورهایی که توسط سیستم های امنیتی مجهز حفاظت می شوند واقع می شود.